O projekcie

Przedszkole działa w ramach projektu „Akademickie Przedszkole Integracyjne w Wólce Kłuckiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt Akademickie Przedszkole Integracyjne jest finansowany z Funduszy Europejskich i ma na celu tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie województwa świętokrzyskiego w obszarach z najwyższym zapotrzebowaniem na tego typu usługi.

Oferta jest rozszerzona o dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci niepełnosprawne).

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym z terenów wiejskich woj. Świętokrzyskiego, dla których zostanie zapewniona specjalistyczna opieka, a także nowocześnie wyposażone sale zajęciowe. Przewidziane są również zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i inne.

Script logo